Comunicado de repulsa do intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Ante o intento de magnicidio á Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde a Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina expresamos a nosa solidariedade e un enérxico repudio perante un dos feitos máis graves ocorridos desde a recuperación democrática.

Reclamamos de forma inmediata unha investigación profunda sobre os feitos sucedidos. Solicitamos aos actores dos tres poderes do Estado compromiso e implicanción absoluta, e que saiban conducilas cara á tranquilidade da sociedade.

Declarámonos contrarios a todo feito de violencia que atente contra a vida, as institucións e os seus representantes, sendo fieis ao noso centenario ideario, ideolóxico e democrático.

———————————————————————————————–

Ante el intento de magnicidio a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde la Federación de Asociaciones Gallegas da República Argentina expresamos nuestra solidaridad y un enérgico repudio ante uno de los hechos más graves ocurridos desde la recuperación democrática.
Reclamamos de forma inmediata una investigación profunda sobre los hechos sucedidos. Solicitamos a los actores de los tres poderes del Estado compromiso e implicancias absolutas, y que sepan conducirlas hacia la tranquilidad de la sociedad.

Nos declaramos contrarios a todo hecho de violencia que atente contra la vida, las instituciones y sus representantes siendo fieles a nuestro centenario ideario, ideológico y democrático.

Diego A.Martinez Duro

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.