ENCONTRO DE COLECTIVIDADES NA DEFENSORÍA DO POBO (CABA)

No Día da Convivencia na Diversidade Cultural, a Defensora do Pobo da Cidade Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños encabezou un encontro con representantes de máis de 40 entidades que compartiron as súas experiencias durante a pandemia e realizaron propostas para unha axenda de traballo conxunta.

A reunión contou coa participación do titular do Programa de Colectividades da institución, Santos Gastón Juan; e do presidente da Federación Arxentina de Colectividades ( FAC), Juan Sarrafian; ademais de representantes de asociacións de España, Galicia, Italia, México, Ucraína, Venezuela, Ecuador, Irlanda, Bolivia, Colombia, Paraguai, Siria, Perú, Brasil, Bielorrusia, Líbano, Rusia, República Dominicana, Armenia, China e Caboverde.

A Federación, e mais Galicia, estiveron representadas polo noso presidente Diego Martínez nesta palestra da migración e as súas colectividades na capital Arxentina.

“Hai que aprender a pensarnos na diversidade. As diferenzas teñen que ser unha vantaxe, tennos que facer mellores persoas, con maior escoita”, asegurou Muiños na apertura da actividade, celebrada no marco do Día da Convivencia na Diversidade Cultural, que se conmemora cada 19 de abril en recordo do levantamento do gueto da cidade de Varsovia, unha das resistencias máis emblemáticas contra o nazismo.

Pola súa banda, Juan remarcou a importancia do traballo conxunto realizado durante a pandemia e adiantou algunhas das accións e plans que o programa poñerá en marcha para visibilizar as culturas das colectividades, fortalecer ás asociacións e difundir as actividades que cada unha delas realizan.

As colectividades na Cidade son un claro exemplo de convivencia na diversidade ao longo da historia, e é oportuno que se manteña este encontro entre estas organizacións e o órgano máis importante de defensa de dereitos no ámbito da cidade de Buenos Aires, afirmou o titular do Programa.

Pola súa banda, os representantes das colectividades compartiron experiencias de traballo durante a pandemia, consultaron sobre posibles accións en conxunto e ideáronse propostas para levar adiante este ano co retorno á presencialidade.En el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, la Defensora del Pueblo María Rosa Muiños encabezó un encuentro con representantes de más de 40 entidades que compartieron sus experiencias durante la pandemia y realizaron propuestas para una agenda de trabajo conjunta.
La reunión contó con la participación del titular del Programa de Colectividades de la institución, Santos Gastón Juan; y del presidente de la Federación Argentina de Colectividades (FAC), Juan Sarrafian; además de representantes de asociaciones de España, Galicia, Italia, México, Ucrania, Venezuela, Ecuador, Irlanda, Bolivia, Colombia, Paraguay, Siria, Perú, Brasil, Bielorrusia, Líbano, Rusia, República Dominicana, Armenia, China y Caboverde.

La Federación, y Galicia, estuvieron representadas por nuestro presidente Diego Martínez en esta palestra de la migración y sus colectividades en la capital Argentina.

Hay que aprender a pensarnos en la diversidad. Las diferencias tienen que ser una ventaja, nos tiene que hacer mejores personas, con mayor escucha, aseguró Muiños en la apertura de la actividad, celebrada en el marco del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se conmemora cada 19 de abril en recuerdo del levantamiento del gueto de la ciudad de Varsovia, una de las resistencias más emblemáticas contra el nazismo.

Por su parte, Juan remarcó la importancia del trabajo conjunto realizado durante la pandemia y adelantó algunas de las acciones y planes que el programa pondrá en marcha para visibilizar las culturas de las colectividades, fortalecer a las asociaciones y difundir las actividades que cada una de ellas realizan.

Las colectividades en la Ciudad son un claro ejemplo de convivencia en la diversidad a lo largo de la historia, y es oportuno que se mantenga este encuentro entre estas organizaciones y el órgano más importante de defensa de derechos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, afirmó el titular del Programa.

Por su parte, los representantes de las colectividades compartieron experiencias de trabajo durante la pandemia, consultaron sobre posibles acciones en conjunto y se idearon propuestas para llevar adelante este año con el retorno a la presencialidad.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.